Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave na prvú prednášku z cyklu o úspešných absolventoch Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 o 15.15 h v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF).

Ekonomická univerzita v Bratislave, resp. jej predchodkyne, vychovala od svojho vzniku v roku 1940 viac ako 100-tisíc absolventov. Mnohí z nich zastávali a zastávajú významné pracovné pozície a funkcie v spoločenskom, politickom a ekonomickom systéme, ako aj v športových odvetviach v SR  a v zahraničí.

Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov.

„Som hrdý, že som absolvoval doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a navždy som vďačný pedagógom, ktorí mi obetavo pomohli úspešne ho dokončiť. Aj po takej dlhej dobe mám stále v živej pamäti obraz vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli vždy ochotní a nápomocní viet- namským študentom. Boli vždy pre mňa motiváciou nielen vtedy, ale aj po skončení štúdia na ceste životom.“

Ekonomická univerzita v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku mnoho absolventov. Preto sa univerzita rozhodla založiť Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja univerzity na roky 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023. Alumni klub je združením absolventov a priateľov EU v Bratislave, ktorého cieľmi sú organizácie pravidelných stretnutí, odborných prednášok a workshopov, neformálnych stretnutí a informovať o každodennom dianí na univerzite.