V utorok 3. decembra 2019 sa na EU v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave. Hlavnou náplňou boli zmeny v orgánoch Výkonného výboru, správa o činnosti od ostatného valného zhromaždenia, schválenie rozpočtu a prerokovanie plánu činnosti Alumni klubu na rok 2020.

Súčasťou stretnutia bola prednáška Ing. Mareka Ličáka, riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni NBS tému „Trendy v bankovom sektore“.

Následne valné zhromaždenie pokračovalo neformálnou časťou, kde mali možnosť členovia Alumni klubu sa porozprávať a zaspomínať na časy svojho štúdia, resp. pôsobenia na EU v Bratislave.