V utorok 19. júna 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave). EU v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku viac ako 100 000 absolventov.

Preto sa univerzita rozhodla založiť Alumni klub EU v Bratislave v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja univerzity na roky 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023. Alumni klub je združením absolventov a priateľov EU v Bratislave, ktorého cieľmi sú organizácie pravidelných stretnutí, odborných prednášok a workshopov, neformálnych stretnutí a informovať o každodennom dianí na univerzite.

Valné zhromaždenie otvoril rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ktorý sa prihovoril absolventom a priateľom EU v Bratislave a odprezentoval účastníkom podujatia univerzitu.

Hlavnou náplňou zhromaždenia boli voľby do orgánov klubu, schválenie rozpočtu, prerokovanie plánu činnosti a stanov klubu. Počas valného zhromaždenia vystúpil Ing. Ivan Šramko s prednáškou na tému „Vývoj fiškálneho rámca v SR a jeho ďalšia perspektíva“.

Následne pokračovalo valné zhromaždenie neformálnou časťou, kde mali možnosť všetci účastníci porozprávať sa a zaspomínať na časy, počas ktorých študovali, resp. pôsobili na EU v Bratislave.

Ďalšie valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave sa uskutoční v októbri, resp. novembri 2018.

Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva všetkých absolventov, priateľov a priaznivcov stať sa členom Alumni klubu EU v Bratislave.