Ekonomická univerzita v Bratislave, resp. jej predchodkyne, vychovala od svojho vzniku v roku 1940 viac ako 100-tisíc absolventov. Mnohí z nich zastávali a zastávajú významné pracovné pozície a funkcie v spoločenskom, politickom a ekonomickom systéme, ako aj v športových odvetviach v SR  a v zahraničí.

K najznámejším, resp. k najvýznamnejším absolventom EU v Bratislave, možno zaradiť napr. Michala Kováča, prvého prezidenta SR v rokoch 1993 - 1998, viacerých podpredsedov vlády SR a ministrov financií, napr. Brigitu Schmognerovú, Ivana Mikloša, Jána Počiatka, či Petra Kažimíra.

Absolventmi EU v Bratislave sú takisto všetci guvernéri Národnej banky Slovenska od jej vzniku až doteraz, či súčasní ministri. K absolventom, ktorí významným spôsobom prispeli k tvorbe nového ekonomického systému v 60. rokoch minulého storočia, vrátane zásad federálneho usporiadania Československa a podieľali sa na  transformácii ekonomiky Slovenska, sa zaradili takí významní odborníci, ako Viktor Pavlenda, Hvezdoň Kočtúch, Mikuláš Sedlák, či Jozef Košnár.

Medzi významných predstaviteľov bankového sektora, podnikateľského života, či iných profesných a odborných inštitúcií, a zároveň absolventov EU v Bratislave, patrí napr. guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér NBS Ivan Šramko, generálny riaditeľ ČSOB, a. s. Daniel Kollár, Elena Kohútiková zo Správnej rady Nadácie VÚB, zástupca generálneho riaditeľa Tatrabanky, a. s. Miroslav Uličný, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Omnia, a. s. a honorárny konzul Švédska v SR Vladimír Kestler, predseda SOPK a zároveň predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Pavol Konštiak alebo prezident Zväzu strojárenského priemyslu SR Alexej Beljajev, ale aj minister financií Českej republiky Andrej Babiš.

K významným absolventom patrili, či patria napr. podpredseda vlády Vietnamu Vuong Dinh Hua, známy fotograf svetového formátu Karol Kállay, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko, hokejová legenda Jozef Golonka, či Dušan Pašek st., paralympijskí víťazi Radovan KaufmannJakub Krako.

Medzi významných absolventov patrí aj najstarší doteraz žijúci absolvent Vysokej obchodnej školy (predchodkyne EU v Bratislave) z roku 1947 96-ročný Ján Marček.