Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Alumni klubu EU v Bratislave. Tvoria ho všetci členovia Alumni klubu EU.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo Alumni klubu EU v Bratislave je najvyšším výkonným orgánom Alumni klubu EU v Bratislave

 

predseda predstavenstva

Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave

 

výkonný tajomník

Peter DRÁBIK, dekan OF EU v Bratislave

 

členovia

Igor JUNAS, honorárny konzul Malajzie, predseda Bratislavskej RK SOPK, predseda predstavenstva Kerametal, a.s.

Milan SUROVEC, generálny riaditeľ Nitrazdroj, a. s.

Peter MARKOVIČ, prodekan FPM EU v Bratislave

Ivan BREZINA, FHI EU v Bratislave

Rudolf SIVÁK, NHF EU v Bratislave

 

Výkonný výbor

predseda Výkonného výboru

Jakub KINTLER, prorektor EU v Bratislave

 

členovia

Jana PÉLIOVÁ, prorektorka EU v Bratislave

Kristína JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, NHF EU v Bratislave

Jozef ORGONÁŠ, OF EU v Bratislave

Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, FHI EU v Bratislave

Nora GRISÁKOVÁ, FPM EU v Bratislave

Kristína BACULÁKOVÁ, FMV EU v Bratislave

Katarína SERESOVÁ, FAJ EU v Bratislave

Radoslav POTOMA, PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Dozorná rada

predseda Dozornej rady

Alica ORDA-ORAVCOVÁ, partner GT&C Slovakia k. s.

 

členovia

Zuzana JUHÁSZOVÁ, prorektorka EU v Bratislave

Mária DZIUROVÁ, kvestorka EU v Bratislave