Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Alumni klubu EU v Bratislave. Tvoria ho všetci členovia Alumni klubu EU.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo Alumni klubu EU v Bratislave je najvyšším výkonným orgánom Alumni klubu EU v Bratislave

 

predseda predstavenstva

Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave

 

výkonný tajomník

Peter DRÁBIK, dekan OF EU v Bratislave

 

členovia

Igor JUNAS, honorárny konzul Malajzie, predseda Bratislavskej RK SOPK, predseda predstavenstva Kerametal, a.s.

Branislav STRAKA, člen predstavenstva ČSOB

Norbert KURILLA, štátny tajomník MŽP SR

Ľubomír STRIEŠKA, bývalý prorektor EU v Bratislave

Jana LENGHARDTOVÁ, bývalá prorektorka EU v Bratislave

 

Výkonný výbor

predseda Výkonného výboru

Rudolf SIVÁK, prorektor EU v Bratislave

 

členovia

Jana PÉLIOVÁ, prorektorka EU v Bratislave

Kristína JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, NHF EU v Bratislave

Jozef ORGONÁŠ, OF EU v Bratislave

Marián GOGA, FHI EU v Bratislave

Katarína GRANČIČOVÁ, FPM EU v Bratislave

Samuel GODA, FMV EU v Bratislave

Katarína SERESOVÁ, FAJ EU v Bratislave

Bohuslava MIHALČOVÁ, PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

Dozorná rada

predseda Dozornej rady

Richard FARKAŠ, partner KPMG

 

členovia

Zuzana JUHÁSZOVÁ, prorektorka EU v Bratislave

Mária DZIUROVÁ, kvestorka EU v Bratislave