Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava 5

 

IČO: 45767149

Číslo účtu (IBAN): SK57 0200 0000 0040 0471 0657

 

+421 2 6729 5362