Vážené dámy a páni, zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2018 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov.

Takouto organizáciou je aj Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Pre úplnosť uvádzame základné informácie o fonde:

  1. Obchodné meno alebo názov prijímateľa : Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave
  2. Sídlo: Dolnozemská cesta 2410/1, 85235 Bratislava-mestská časť Petržalka
  3. Identifikačné číslo (IČO): 45767149
  4. Právna forma: Občianske združenie
  5. IBAN číslo účtu: SK5702000000004004710657 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

Tlačivo na stiahnutie - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby