Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia,

Vážené členky a členovia Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave,

                  

dovoľujeme si vás pozvať na stretnutie členov Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré sa uskutoční v utorok 22. 11. 2022 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF, Dolnozemská cesta 1).

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Prednáška Ing. Mareka Ličáka, PhD., riaditeľa odboru finančnej stability NBS na tému „Aktuálne trendy vo finančnom sektore
  3. Diskusia
  4. Rôzne

Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na stretnutie s Vami!

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti do 18. 11. 2022 na e-mail:

 

Vedenie Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave