„Som hrdý, že som absolvoval doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a navždy som vďačný pedagógom, ktorí mi obetavo pomohli úspešne ho dokončiť. Aj po takej dlhej dobe mám stále v živej pamäti obraz vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli vždy ochotní a nápomocní viet- namským študentom. Boli vždy pre mňa motiváciou nielen vtedy, ale aj po skončení štúdia na ceste životom.“

 

Vuong Dinh Hue

podpredseda vlády Vietnamu

 

„Ekonomická univerzita v Bratislave mi dala výborný základ do môjho profesionálneho života. Naučila ma nielen základné princípy ekonomického mys- lenia, ale aj vnímanie ekonomických a spoločenských javov vo vzájomných súvislostiach. Naučila ma myslieť – pochybovať o „večných“ pravdách a hľadať riešenia aj tých najťažších ekonomických otázok. Všetky tieto hodnoty, ktoré mi odovzdali moji učitelia, som plnohodnotne zužitkovala a rozvíjala v mojej práci. Aj dnes sa s radosťou vraciam na moju alma mater.“

Elena KOHÚTIKOVÁ

Správna rada Nadácie VÚB

 

„V roku 1976 som začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Absolvované vzdelávanie na Fakulte riadenia bolo progresívnym študijným smerom, ktorý sa zaoberal informačnými technológiami a programovaním. Študentom v tom čase umožňoval získať vedomosti v rámci v tom čase úplne novej, modernej a pokrokovej oblasti. Fakulta riadenia otvorila postupne dvere aj novým generáciám ďalších absolventov a pripravila ich na nové trendy v ekonomike.“

Ivan ŠRAMKO

predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť