Ekonomická univerzita v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku mnoho absolventov. Preto sa univerzita rozhodla založiť Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja univerzity na roky 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023. Alumni klub je združením absolventov a priateľov EU v Bratislave, ktorého cieľmi sú organizácie pravidelných stretnutí, odborných prednášok a workshopov, neformálnych stretnutí a informovať o každodennom dianí na univerzite.

Aj Vy sa môžete stať členom Alumni klubu!