Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje prednášku z tematických cyklov o úspešných absolventoch Ekonomickej univerzity v Bratislave „PROGNÓZY VÝVOJA NA TRHU PRÁCE“, ktorá sa uskutoční v utorok 16. apríla 2019 o 15.15 hod. v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF).

Hostia:

  • Ing. Géza Mihály, CSc., generálny riaditeľ TREXIMA, spol. s r. o.
  • Ing. Ľubomír Kadlečík, manažér úseku štatistík a prognózovania TREXIMA, spol. s r. o.

 

Alumni klub EU v Bratislave bol založený v roku 2018 ako združenie absolventov EU v Bratislave resp. VŠE a ďalších občanov a priateľov EU v Bratislave.

Viac informácií o Alumni klube Ekonomickej univerzity nájdete na stránke https://alumni.euba.sk/.

 

Poznámka:

  1. Členom klubu sa stanete vyplnením prihlášky a zaplatením ročného členského príspevku vo výške minimálne 20 Eur na účet Alumni klubu: SK57 0200 0000 0040 0471 0657. Prostriedky Alumni klubu budú použité na klubovú činnosť a rozvoj univerzity.
  1. Dovoľujeme si požiadať tých kolegov, ktorí si podali prihlášky za členov Alumni klubu EU v Bratislave v roku 2018 a zatiaľ nezaplatili ročný členský príspevok za rok 2018 resp. 2019, aby tak urobili do termínu konania stretnutia. Minimálnu výšku príspevku za rok 20,- EUR je možné uhradiť na účet Alumni klubu: SK57 0200 0000 0040 0471 0657.

 

alumni prognózy vývoja na trhu práce