• 1940 - 1945Súkromná vysoká škola obchodná
  • 1945 - 1949Vysoká škola obchodná
  • 1949 - 1952Vysoká škola hospodárskych vied
  • 1952 - 1992Vysoká škola ekonomická
  • 1992 - súčasnosťEkonomická univerzita v Bratislave

„Som hrdý, že som absolvoval doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a navždy som vďačný pedagógom, ktorí mi obetavo pomohli úspešne ho dokončiť. Aj po takej dlhej dobe mám stále v živej pamäti obraz vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli vždy ochotní a nápomocní viet- namským študentom. Boli vždy pre mňa motiváciou nielen vtedy, ale aj po skončení štúdia na ceste životom.“

Ekonomická univerzita v Bratislave a jej predchodkyne (Vysoká škola obchodná, Vysoká škola hospodárskych vied, Vysoká škola ekonomická) vychovali od svojho vzniku mnoho absolventov. Preto sa univerzita rozhodla založiť Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja univerzity na roky 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023. Alumni klub je združením absolventov a priateľov EU v Bratislave, ktorého cieľmi sú organizácie pravidelných stretnutí, odborných prednášok a workshopov, neformálnych stretnutí a informovať o každodennom dianí na univerzite.