• 1940 - 1945Súkromná vysoká škola obchodná
  • 1945 - 1949Vysoká škola obchodná
  • 1949 - 1952Vysoká škola hospodárskych vied
  • 1952 - 1992Vysoká škola ekonomická
  • 1992 - súčasnosťEkonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave, resp. jej predchodkyne, vychovala od svojho vzniku v roku 1940 viac ako 100-tisíc absolventov. Mnohí z nich zastávali a zastávajú významné pracovné pozície a funkcie v spoločenskom, politickom a ekonomickom systéme, ako aj v športových odvetviach v SR  a v zahraničí.

„Som hrdý, že som absolvoval doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a navždy som vďačný pedagógom, ktorí mi obetavo pomohli úspešne ho dokončiť. Aj po takej dlhej dobe mám stále v živej pamäti obraz vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli vždy ochotní a nápomocní viet- namským študentom. Boli vždy pre mňa motiváciou nielen vtedy, ale aj po skončení štúdia na ceste životom.“