• 1940 - 1945Súkromná vysoká škola obchodná
  • 1945 - 1949Vysoká škola obchodná
  • 1949 - 1952Vysoká škola hospodárskych vied
  • 1952 - 1992Vysoká škola ekonomická
  • 1992 - súčasnosťEkonomická univerzita v Bratislave

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V utorok 3. decembra 2019 sa na EU v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave. Hlavnou náplňou boli zmeny v orgánoch Výkonného výboru, správa o činnosti od ostatného valného zhromaždenia, schválenie rozpočtu a prerokovanie plánu činnosti Alumni klubu na rok 2020.

Pozývame študentov a zamestnancov EU v Bratislave na prvú prednášku z cyklu o úspešných absolventoch Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa uskutoční v utorok 27. novembra 2018 o 15.15 h v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF).